top of page
Zoeken
  • Red de Keer

31 oktober 2014 - Verbreding autosnelweg… : tóch ten behoeve van industriezone op de Keer?

Groot was onze verbazing dat de overheid opnieuw een milieueffectenrapport laat maken over de verbreding van de E313 met een vierde en een vijfde rijstrook tussen Ranst en de Ring. En vooral… dat die vijfde rijstrook nog steeds in verband staat met de industriezone op De Keer. We hadden toch begrepen dat bijna geen enkele partij die zone nog wenselijk vond?


Bij grote infrastructuurwerken moet de overheid een milieueffectenrapport opstellen. Alle belanghebbenden (bv. betrokken inwoners en gemeenten) krijgen een maand lang inzage van wat men dan allemaal van plan is om te onderzoeken. Iedereen kan opmerkingen indienen over wat het studiebureau nog méér zou kunnen onderzoeken of waar men óók mee moet rekening houden.
Inspraakmoment ‘déjà vu’


In april 2012 was er al een gelijkaardig inspraakmoment rond diezelfde verbreding van de autosnelweg. Toen was dat gekoppeld aan de tweede spoorontsluiting voor de haven van Antwerpen. Is het omdat de richtlijnen ondertussen veranderd zijn, dat men deze inspraakprocedure nu moest overdoen – dit keer enkel voor de autosnelweg?


Hier komt dus de kat opnieuw op de koord: de vijfde rijstrook zou er nog altijd komen voor het bijkomend verkeer van de ENA-industriezone op De Keer. En wij die toch enigszins gerustgesteld waren ten tijde van de verkiezingen. Behalve Open VLD hadden nagenoeg alle partijen bevestigd dat de industriezone er niet komt; sommigen zegden dat voor het eerst, anderen herhaalden het voor de zoveelste keer.


Staan de ministeries en de studiebureaus dan een paar stappen achter op wat er ondertussen in de politiek is veranderd? Of … waren het loze verkiezingspraatjes van bepaalde partijen? Het illustreert in elk geval de noodzaak om de nieuwe Vlaamse regering nog eens aan de tand te voelen met het verzoek om de plannen definitief te schrappen.


In oktober kon iedereen dus in het zeer lijvige dossier lezen wat men al allemaal van plan is om te bestuderen inzake de milieugevolgen van de verbreding van de autosnelweg. Tot einde oktober konden we dat nog aanvullen met onze eigen bedenkingen.Onze opmerkingen


Een aantal bewoners van De Keer dienden daarbij vooral één grote opmerking in: neem in de studie ook zeker de mogelijkheid op dat er géén ENA-industriezone komt, omdat de regering wellicht afstapt van het plan. Zij staafden dit met de antwoorden die Red de Keer binnenkreeg ten tijde van de verkiezingen: de tijdsgeest is veranderd, de meeste partijen vinden deze aanslag op de open ruimte niet langer wenselijk.


Anderen ondertekenden persoonlijk én als leden van het wijkcomité Red de Keer mee de lange lijst opmerkingen die de specialisten van Red De Voorkempen hadden uitgewerkt voor het hele plan-MER (dus veel breder dan alleen de link met de ENA-industriezone). Zij voegden er ook nog een eigen luik betreffende de Keer aan toe.


U kan dat hele ingediende dossier met opmerkingen in de bijlage raadplegen.

opmerkingen Red de Keer verbreding E313
.
Download • 565KB

Hieronder kopiëren we daaruit een zeer interessante bedenking over een door Europa geplande wetswijziging die het veel interessanter zou maken voor bedrijven om zich in het havengebied zelf te vestigen i.p.v. daarbuiten, zoals hier op De Keer. We citeren:


“Verder staan wij op relatief korte termijn voor beslissingen die ingrijpend zullen zijn voor de eventuele realisatie van het ENA - en dus van de 5e rijstrook op de E313/34:


- De liberalisering van het statuut van de havenarbeiders (opgelegd door Europa) zal als resultaat hebben dat in de haven een groot aantal locaties interessant worden voor investeerders, vooral voor logistieke activiteiten, die men tot op heden voorbij de sluis van Wijnegem had gepland (het ENA).


- De verwerving door het Havenbedrijf van de gronden van GM betekent een aanzienlijke aanwinst in locatiemogelijkheden voor industrie en diensten, inzonderheid voor het eventueel inplanten van SEVESO- bedrijven.


Deze twee totaal nieuwe gegevens maken dat de beslissing van de Vlaamse overheid in 2004, meer bepaald de zoekzone ENA Wommelgem-Ranst, naar onze mening, achterhaald is. Het waardevolle groene gebied van De Keer kan vanaf heden volledig gevrijwaard worden van de inplanting van bedrijven. Een 5e rijstrook op de E313/34 wordt een overbodige investering.”

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page