top of page
dit is de keer ENA zoekzone.jpg

Dit is de Keer

 

Al heel lang wordt de naam de Keer gebruikt voor een uitgebreid open gebied tussen het Albertkanaal en de E313 snelweg, een strook die zich uitstrekt van Wommelgem in het westen tot Oelegem in het oosten. Het kaartje bovenaan toont hoe de Keer als open ruimte helemaal omringd is door de dichtbebouwde woongebieden van Wijnegem, Schilde, Oelegem (deelgmeente van Ranst), Wommelgem en in het zuiden Ranst. Het gearceerde deel van de Keer wordt bedreigd door de overheidsplannen om hier industrie in te planten.

Doorheen de Keer loopt de Keerbaan/Oelegemsteenweg als verbindingsweg tussen Wommelgem/Wijnegem en Oelegem. Langsheen die baan en verspreid in het landschap staan een aantal woonhuizen en boerderijen; enkele hoeven en schuren dateren zelfs van midden 18de eeuw. 

Het hele gebied is ongeveer 300 ha groot en biedt bewoning aan een honderdtal gezinnen. Daar moet je nog een zestigtal gezinnen bijtellen die niet rechtstreeks in het bedreigde gebied wonen, maar wel er vlakbij aangrenzend (bijvoorbeeld ‘aan de overkant van de straat’). Voor het overige is de Keer een bij uitstek groen, open gebied, waar vooral landbouwers actief zijn. Zo’n 77% is bestemd als ‘agrarisch gebied’ (=245 ha).

 

Enkele grote vijvers (vroegere zavelputten) en geïsoleerde boom- en struikpartijen maken van de Keer een gebied met interessante flora en fauna. De vijvers trekken watervogels aan. Canadese ganzen en nijlganzen verdringen soms de inheemse soortgenoten, maar ook eenden, aalscholvers, futen, reigers en zelfs de zeldzame ijsvogels kunnen regelmatig worden waargenomen. De torenvalk, steenuil, kerkuil en buizerd houden vanuit de hoogte een oogje in het zeil. De bedreigde boerenzwaluw vindt op de Keer nog onderdak in oude hofsteden. Talrijke beschermde vogels vinden dus op de Keer elk jaar hun broedplaats, zoals enkele kolonies kievieten. Bij valavond zie je ook de vleermuizen fladderen, op zoek naar voedsel.

 


 

 

 

 

Een beduusde ijsvogel: tegen een venster aangevlogen,ergens op de Keer.
 

Ergens verscholen tussen akkers en weilanden biedt een merkwaardige amfibieënpoel onderkomen aan de gewone pad, de groene en bruine kikker, de salamander enz. In de rijk begroeide bermen vind je overal op de Keer tientallen inheemse bloemen en planten: van sleutel- en dotterbloem, over reigersbek en grootbloemige muur, tot en met moesdistel en knolsteenbreek, je raakt niet uitgekeken. Oude waardevolle rijen knotwilgen zorgen mee voor het mooie decor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners zowel als bezoekers - te voet of per fiets - waarderen de rust en de natuur in dit prachtige gebied. Doorheen en in de buurt van de Keer lopen tracés tussen verschillende fietsknooppunten, onder meer de fietsroute Antwerpse Kempen. Elke dag opnieuw zie je groepen fietsers langsheen de rustige en veilige wegen genieten van de mooie vergezichten in deze verrassende open ruimte vlakbij Antwerpen. Ze hebben gelijk. Als eerste groene long ten oosten van de stad is de Keer effectief "de aankondiger van de Voorkempen". In coronatijden bewees de Keer nog meer een toevluchtsoord te zijn vanuit de nabije gemeenten en de stad Antwerpen.

210221_wandeling_De_Keer_053.jpg
bottom of page