top of page

Industrie op de Keer ?
Plannen die al lang sudderen

 

Wie hier nieuw komt wonen schrikt soms, omdat overheden of notarissen hen nooit hadden ingelicht van de overheidsplannen. Die zaten dan ook verschillende periodes ergens in een schuif te wachten op nieuwe stappen. Waardoor de onzekerheid bij wie het wél al lang wist, al die tijd bleef knagen. Industrie op de Keer? Een historische terugblik op het dossier.

In 1997 legde de Vlaamse regering de nieuwe krijtlijnen voor het ruimtelijk beleid vast in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Eén aspect van dat plan betrof de ruimtelijke noden voor de industrie: er zouden nog 7000 ha extra bedrijventerreinen nodig zijn. 

In 2004 liet de regering met het ENA (het Economisch Netwerk Albertkanaal) voor die nieuwe industriezones een oogje vallen op een aantal overblijvende open gebieden langsheen het Albertkanaal, tussen Antwerpen en Hasselt. Ook de Keer werd toen uitgekozen als mogelijke ‘zoekzone’ voor bedrijven.

 

 

 

 

 

 

 

In 2006 besliste de Vlaamse Regering tot de opmaak van drie grote studies:

• een Ruimtelijk Veiligheidsrapport dat o.m. bestudeert waar in het ENA eventueel gevaarlijke Seveso-bedrijven kunnen gevestigd worden. …Meer info…

• een plan-MER voor het volledige ENA-gebied (van Antwerpen tot Hasselt). (MER = MilieuEffectenRapport)

• een plan-MER specifiek voor het gebied “de Keer” (het gebied Wommelgem-Ranst).

 

In maart 2008 vond de “kennisgeving van het plan-MER” voor het hele ENA plaats, wat betekent dat de bevolking opmerkingen mocht indienen over het opzet van dat plan, voornamelijk over welke effecten en gegevens zeker moeten worden opgenomen in het onderzoek.
Een apart onderdeel was een specifiek plan-MER voor het ENA-deelgebied Wommelgem-Ranst (= de Keer). Red de Keer stelde ook voor dít plan-MER een uitgebreide lijst opmerkingen op, waar veel mensen zich op baseerden om hun eigen opmerkingen in te dienen.

 

In het kader van dit plan-MER en de kennisgeving organiseerde de overheid in april een infovergadering in ‘Den Boomgaard’ (Ranst). De wel 500 (!) aanwezigen kregen informatie en konden vragen stellen over de onderzoeken die als basis zullen dienen voor de Vlaamse regering om te beslissen over het bedrijventerrein op De Keer en de precieze invulling (ligging, grootte, ontsluiting,…). Klik HIER voor het verslag van die infovergadering, en onze conclusies.

Wat zegden intussen de verschillende politieke partijen? Lees HIER de antwoorden op onze drie vragen die Red de Keer stelde aan de partijen ter gelegenheid van de Vlaamse verkiezingen van juni 2009. Sinds toen heeft Red de Keer bij elke nieuwe lokale, regionale of federale verkiezing alle partijen aan de tand gevoeld. Die antwoorden vindt u terug via het overzicht in het menu “recente berichten”.

 

In maart 2010 ging Red de Keer op bezoek bij de Vlaamse administratie, waar we vernamen dat de plannen voor minstens anderhalf jaar werden opgeschort. De regering had zich immers klemgereden in het dossier omdat er geen oplossingen voor de mobiliteitsproblemen te vinden waren. Er werden nu twee bijkomende onderzoeken opgestart: één voor een tweede spoorontsluiting en één voor de E313. Toen was het weer een tijd stil.

 

In 2012 kwam dan de inspraakperiode voor het nieuwe geplande dubbele plan-MER over de nieuwe spoorlijn voor de Antwerpse haven én over de verbreding van de E313. Die vierde rijstrook komt er sowieso, daarbovenop wordt ook een vijfde nu al voorzien, maar die is dan enkel bedoeld voor het ENA op de Keer.

 

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse regering na een lange stilte de ‘conceptnota’ goed over het hele ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal); die beslissing legt de voornemens vast voor alle industriezones langs het kanaal, van Antwerpen tot Hasselt. Voor het ENA op de Keer is de conceptnota een teleurstelling: de bedreiging blijft.

 

Op 18 december 2020, weer na een lange stilte, zette de regering het sein onverwachts volop op groen, door de beslissing het ENA in te kapselen in een “complex dossier” gaande van Oosterweel tot en met het knooppunt E313/E34, inbegrepen een plan voor natuurontwikkeling niet OP maar ROND het gebied de Keer.

 

Het ENA-plan voor industrie op de Keer is een slecht plan. Er zijn talloze argumenten om afscheid te nemen van dit oude plan, en ze nemen nog in aantal toe in het nieuwe tijdperk van toenemende klimaatproblemen, corona en de nood aan rust en natuur, en de stikstofuitstoot die bijna overal in Vlaanderen de natuur vernietigt. De Keer verdient een nuttiger rol in een nieuwe toekomst. Al die argumenten opgesomd vindt u HIER.  

bottom of page