top of page

Petitie aan de Vlaamse regering:
 

Geen industriezone

Wommelgem-Oelegem/Ranst:
de Keer moet open ruimte blijven!

De Keer is een grote open ruimte vlakbij Antwerpen, die ingesloten ligt tussen de woonkernen van Schilde, Oelegem, Wommelgem en Wijnegem. De Vlaamse regering herbevestigde einde 2020 het oude plan (*) om op de Keer 200 ha open ruimte aan te duiden als zoekzone voor industrie. Dat is 300 à 400 voetbalvelden samengeteld. 

 

Ik sluit mij aan bij het verzet van het actiecomité Red de Keer en vraag de regering om dit plan definitief te schrappen. De maatschappelijke inzichten en het draagvlak voor industrie op de Keer zijn sinds het ontstaan van dit plan immers sterk veranderd.

Ik sluit mij aan bij de argumenten van Red de Keer. Het beoogde soort industriële activiteit vestigt men beter op industriezones in het havengebied i.p.v. op de Keer. De verkeersproblemen zouden zo mogelijk nóg erger worden, met nog meer uitstoot van fijn stof, CO2 en luchtvervuiling. Samen met Red de Keer wijs ik vooral op de grote waarde die dit gebied als groene open ruimte heeft. Niet alleen voor wie er woont, werkt, komt fietsen, wandelen of rusten, maar voor de hele regio.

Het behoud van zo veel mogelijk open ruimte wordt steeds belangrijker in het kader van de klimaatwijziging en de noodzaak van klimaatmaatregelen. Dat inzicht deelt intussen nagenoeg iedereen, zowel de bevolking als de lokale en de hogere overheden. En het is evengoed van toepassing op de open ruimte op de Keer als eender waar.

Ik vraag de regering om dat belang naar waarde te schatten en de plannen voor de Keer radicaal om te keren. Laat de Keer net bijdragen aan de strijd tegen de klimaatwijziging, door de troeven te gebruiken in plaats van alles te betonneren met nieuwe wegen en bedrijven. Dat zou de problemen van droogte, opwarming, luchtvervuiling, stikstofproductie, fijn stof enz. nog verergeren. Laat ons de aanwezige natuur en open ruimte bewaren en zelfs versterken. Laat ons in plaats van industriële ontwikkeling kiezen voor een plattelandsontwikkeling die de milieu- en klimaatproblemen mee helpt oplossen.

(*) Dit past in het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), dat in 2004 als plan ontstond en waarvan veel ENA-onderdelen reeds gerealiseerd zijn.

Bovenstaande petitie kan u HIER

ondertekenen

bottom of page