Zoeken

Bijgewerkt op: 21 mrt.

Op 19 maart tekenden dik meer dan honderd mensen present, een niet mis te verstane steun voor Red de Keer. Een forse opsteker was ook de speech van Leo Van Broeck, voormalig Vlaams Bouwmeester: “Deze open ruimte betonneren zou misdadig zijn”.

Al tijdens zijn termijn als Vlaamse Bouwmeester durfde Leo Van Broeck tegen zere benen en heilige huisjes schoppen - ook van ministers – altijd radicaal opkomend voor het behoud en herstel van open ruimte en natuur. Dat deed hij als ‘ambassadeur’ van de Grootouders voor het Klimaat opnieuw bij de opening van onze wandeling. Logisch, want onder onze argumenten voor het behoud van de Keer staat het belang van open ruimte voor het klimaat vooraan. Ook lokale politici en twee Vlaamse parlementsleden gaven present. Nieuwe vragen zullen aan de regering gesteld worden.

Eerst stelde onze woordvoerder Nick Hannes het opzet van deze wandeling van 7 km voor aan pers en publiek: een tiental QR-posten geven onderweg uitleg over de geschiedenis, de natuur, het waardevolle erfgoed enz. Met deze permanent bewegwijzerde wandelroute willen we de Keer meer zichtbaarheid geven, volk van buitenaf aantrekken, en zo aandacht vragen voor de Vlaamse plannen om de Keer met 200 ha industrie te betonneren. De betonstop (die véél vroeger dan 2040 moet ingaan) telt evengoed voor industrie als voor woningen. En nee dit is geen nimby-kwestie, dit gaat om het nut van een groot groen gebied zoals de Keer voor de wijde verstedelijkte omgeving errond: als spons, als luchtkoeler, en voor het grondwaterpeil. En als mooi, rust brengend gebied ook, ja.


Lieve Van Damme stelde de Grootouders voor het Klimaat voor, die al een paar maanden nauw met Red de Keer samenwerken. Zij zijn een onafhankelijke beweging, sociaal bewogen en geëngageerd, die een leefbare wereld willen doorgeven aan de volgende generaties. Ze roepen met leeftijdgenoten en met andere organisaties op tot actie voor een dringend en doortastend klimaatbeleid.


Forse opsteker voor ons klimaat-argument


Dan was het de beurt aan Leo Van Broeck. Die laatste was en is veel personen tegelijk: architect, ingenieur, professor stedenbouw aan KUL, en van 2016 tot medio 2020 de Vlaamse Bouwmeester. Hij coördineerde ook samen met klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid, dat voor Youth for Climate voorstellen uitwerkte voor een ambitieus en ernstig klimaatbeleid (2020).


Tientallen wandelaars bleven aan de veldkapel, de eerste QR-post, staan om samen met pers en politici aan zijn lippen te hangen. We vatten hieronder enkele gevatte uitspraken samen. (Een langere samenvatting vindt u HIER).


"Er is maar 3% natuur in Vlaanderen overgebleven. We moeten ruimte teruggeven aan de natuur."

"Een betonstop hier zal niet volstaan, de natuur op de Keer redden zou méér vereisen."

"De betonstop hóéft geen geld te kosten: het meenemen van bouwrechten naar waar in de hoogte en dichter samenwonen wél zinvol is, die regeling bestaat in Amerika al honderd jaar."

"De betonstop uitstellen, nu nog verkavelen in groen gebied of een industriezone plannen in open ruimte, dat is te dwaas voor woorden."

"En de natuur 'veerkrachtiger' maken tegen de klimaatopwarming is fout, zoals een mishandelde vrouw veerkrachtiger maken tegen de klappen."

"Jullie strijd om de Keer te redden is een cruciale strijd! Laat ons die strijd niet te braaf willen voeren."

- - - -

Al van vóór 10u waren de eerste nieuwsgierige wandelaars gepasseerd bij het standje waar vrijwilligers van Red de Keer uitnodigden op een drankje, uitleg gaven en wezen op de petitie en de nieuwsbrief. Om 14u vond het hoogtepunt plaats met pers, politici en de toespraak van Leo Van Broeck. Om 16u – het was mooi geweest, de zon scheen nog altijd – was het tijd om op te ruimen. Dank aan de Grootouders voor het Klimaat, aan hun ambassadeur Leo Van Broek, aan al de vrijwilligers die deze wandeling in de praktijk hielpen waar maken, en aan al wie aanwezig was!152 weergaven1 opmerking

Bijgewerkt op: 21 feb.

Red de Keer stippelde een permanente wandeling uit over de hele Keer. Een tiental QR-posten geven uitleg over de geschiedenis, de natuur, het waardevolle erfgoed enz.

Vanaf 19 maart 2022 kan u de mooie en interessante kanten van de Keer komen verkennen!Die dag, 19 maart, huldigen we de wandeling in en zal Red de Keer van 10 tot 16u met een standje aanwezig zijn aan de start die tevens de aankomstplaats is.


Parkeren kan in de berm van de Hogenaardseweg naast (of op) de Q8-parking aan de noordzijde (kant Wommelgem-Oelegem), of ook bij de startplaats, die iets meer richting Antwerpen ligt: volg daarvoor de Hogenaardseweg maar ga de brug niet op, ga wel rechtdoor naast de snelweg, op de weg “De Keer”, tot aan de bocht naar rechts. Zie links onderaan op onderstaand plannetje.LAARZEN OF WANDELSCHOENEN aangeraden bij langdurig vochtig weer, er is één vrij natte zone!

Pers en politici zijn uitgenodigd om 14u.


Deze wandeling kan heel het jaar door gemaakt worden. Na 19 maart zullen we ook af en toe een specifieke actiegroep of vereniging uitnodigen (wandelclub, natuurvereniging, klimaatactiegroep enz.)

Neem zelf met ons contact op als u aan een begeleide wandeling groepswandeling denkt.


390 weergaven0 opmerkingen

Ranst-Wommelgem 4 februari 2022


Geachte mevrouw de minister,


Betreft: het gebiedsprogramma “Lage Keer” - ENA Wommelgem-Ranst


Vooraf: mogen wij onze waardering uitspreken voor een aantal merkwaardige, voor velen onverwachte beleidsmaatregelen die u zonder lang aarzelen nam inzake milieu, natuur en open ruimte. En voor het feit dat u al eens op eerdere overheidsbeslissingen of visies durft terug te komen, wat niet velen in de politiek gegeven is.


Wij schrijven deze brief omdat een honderdtal ongeruste gezinnen die op of vlakbij de Keer wonen al bijna zeventien jaar met vragen zitten over hun woonzekerheid. Ook de nu al meer dan duizend ondertekenaars van onze petitie én zij die komen wandelen of fietsen op de Keer zullen graag uw antwoorden vernemen, net als zij die in de wijdere omgeving wonen: de woonkernen van Wijnegem, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, en zelfs de Antwerpenaars die de waarde inzien van deze grote groene open ruimte vlakbij hun stad.


Aan elke beleidskeuze, elke maatregel, elk plan, gaat afweging vooraf van de voor- en nadelen, de kosten en baten. Wij twijfelen er niet aan dat bedrijfsleiders en havenautoriteiten nieuwe bedrijventerreinen wensen. Langs heel het Albertkanaal zijn de meeste van de reeds in 2004 geplande ENA-terreinen gerealiseerd. Het grootste, op de Keer, bleef in de planningsfase steken, vooral door de onmogelijke ontsluiting. Al die tijd bleven de inwoners en de landbouwbedrijven op en rondom de Keer in het ongewisse – dit in tegenstelling met de open communicatie in bv. het complex project Oostelijke Verbinding.


Maar de huidige situatie is niet meer die van 2004. In de balans van kosten en baten is één van de gewichten nu loodzwaar geworden, en in de ogen van velen zelfs doorslaggevend: het klimaat. In het eerste decennium was daar nog geen sprake van, toen kwelde de bewoners van de Keer vooral de onzekerheid: heeft het nog zin te investeren in hun woning of landbouwbedrijf als zij al zeventien jaar bedreigd worden met onteigening? Dat blijft een terechte bekommernis. Maar intussen weegt een andere bezorgdheid veel zwaarder door. Die zorg draagt niet langer de door velen verfoeide NIMBY-bijklank. Daarnaast wordt ze gedeeld door véél meer mensen en in een veel breder gebied. Het gaat om de waarde die deze grote groene open ruimte heeft voor de hele regio in het kader van de klimaatwijziging en waterbeheer.


Klimaatmaatregelingen, we moeten het u niet vertellen, betreffen enerzijds voorkomen dat het erger wordt, anderzijds ons en onze omgeving aanpassen aan de onvermijdbare gevolgen. We kunnen/moeten allemaal onze eigen middelen, onze eigen bijdrage leveren. Van groot naar klein: de VN, de EU, U met de Vlaamse regering, en lokale overheden en organen (provincies, gemeenten, regionale landschappen), tot en met alle individuele bedrijven, inwoners en gezinnen.


Uw administratie treft daartoe maatregelen en stimuleert hun toepassing op alle niveaus en in alle facetten: open ruimte vrijwaren, ontharden, bossen aanplanten, biodiversiteit, waterbeheer (infiltratie, opnieuw meanderen, natuurlijke sponsen), openbaar vervoer, elektrificatie van het verkeer, modal shift, energiebeleid en -transitie enz. Ook onze gemeentebesturen in Ranst en Wommelgem doen hún duit in het zakje, ze subsidiëren groendaken, hemelwater-maatregelen zoals infiltratie, energie, groepsaankopen, energiescans, autodelen, ze zorgen voor bloemenweides, fietsstraten enz. En veel burgers doen enthousiast mee.


Ontharden staat terecht ergens vooraan in de lijst. Maar hoe rijmt dat met het ENA-plan om de open ruimte van de Keer om te toveren in 200 ha nieuw industrieterrein? Hoe rijmt dat met de bouwshift? Die laatste geldt voor woningen, maar toch ook voor alle andere “betonnering” en reliëfwijziging? Een paar natuurverbindingen daardoorheen vrijwaren (zoals Groenpool belooft) of industriegebouwen uitrusten met groendaken en hemelwaterhergebruik… dat zijn waardeloze ingrepen voor wie erdoorheen kijkt: elke m² beton verhindert -ongeacht waterhergebruik- de infiltratie en versterkt de problemen van droogte, overstroming en aanvulling van de grondwaterlagen. Zeker als je weet dat de Keer behoorlijk wat overstromingsgevoelige gebieden, natte stukken, zeg maar natuurlijke sponsen bezit en dat het verkoelend effect merkbaar is tot buiten de Keer zelf, dan lijkt ons de allerbeste klimaatmaatregel die wij ons kunnen indenken: het vrijwaren van de open ruimte op de Keer. De conclusies van Curieuze Neuzen in de tuinen (2021) spreken boekdelen.


Een klimaatmaatregel die u als minister zélf naar voren schuift is bossen planten op voormalige stortplaatsen. U kan de daad bij het woord voeren op de Keer zelf: hier bevinden zich een flink aantal oude zavelputten die nadien als stortplaats hebben gediend!


Meerdere gezinnen die hier wonen leverden al hun aandeel in de klimaatmaatregelen. En/of ze overwegen nog méér dergelijke investeringen. Zo kennen we er velen:

- Het gezin A heeft hun vroegere schapenweide bewust spontaan laten verbossen en daarrond beukenhagen gezet.

- Velen hebben al zonnepanelen geïnstalleerd, anderen denken eraan.

- Mijnheer B zit met een gasketel die aan zijn laatste jaar toe is. Hij informeert naar prijzen voor een warmtepomp. Duur, maar zó nuttig voor het klimaat. Hoe lang zal zij kunnen functioneren voordat alles verdwijnt voor fabrieken?

- C denkt na over een groendak op zijn grote garage.

- Mevrouw D verhuurt een groot weiland voor paarden maar ze is intussen gecharmeerd door de oproep van “een Vlaams minister” om er bossen op te planten.

- Niet alle zorgen betreffen het klimaat. Het gezin E wordt oud. Een traplift is een grote investering. Wat nu?

- Mevrouw F is ook niet meer van de jongste. Zij en haar kinderen informeerden naar de mogelijkheid om van de oude grote woning met verdieping een kangoeroewoning te maken. Beter dan een woning bij te bouwen, toch?

- G is gewonnen voor een elektrische auto, een batterij voor de overtollige energie van zijn zonnepanelen en een thuislaadinstallatie zouden ideaal zijn.


Kortom: wij zitten met vragen en wij willen in ons huis en tuin ons deel doen van de klimaatmaatregelen. Maar heeft dat wel zin als alles misschien verdwijnt?


De beslissingstrein dondert voort, maar misschien zijn er in de politiek mensen te vinden die aan de rem durven trekken? Beleidsvoerders die de noden van ons tijdsgewricht wél aanvoelen, die weten waar het draagvlak tegenwoordig ligt? Die het in de hele samenleving voortschrijdend inzicht delen dat het klimaat misschien wel de belangrijkste factor is in de uiteindelijke beslissing? Politici die beseffen dat definitieve schrapping van de plannen tot industrialisering van de Keer Wommelgem-Ranst de enige juiste beslissing is?


Mevrouw de minister, mogen we u uitnodigen voor een bezoek aan de Keer? De Keer is een mooi open landschap, met bomenrijen, beken, landschapselementen, enkele eeuwenoude hoeves. Red de Keer opent deze lente een educatieve wandeling om met dat alles kennis te maken. Welkom op de Keer dus, en mogen we anders rekenen op een gesprek? Na zeventien jaar menen wij wel enig recht te hebben om zicht op de toekomst te krijgen.


Dank voor uw gewaardeerde inzet voor onze samenleving,


Hoogachtend,


Namens Actiecomité Red de Keer – p/a Nick Hannes, Keerbaan 58, 2520 Ranst - reddekeer@live.be


Hans Cuykx, Nick Hannes, Johan Palmers, Monique Vandevorst, Isabelle Cuykx224 weergaven0 opmerkingen