top of page
Zoeken
  • reddekeer

Gesprokkeld nieuws dat keer op keer ons gelijk bevestigt

Bijgewerkt op: 24 jan.

1.       Vlaamse regering: Bouwstop op watergevoelige grond in woongebieden en industriezones

Minister Zuhal Demir kondigde die bouwstop aan voor 297,1 hectare watergevoelig gebied. Voor onze provincie komen 44 gebieden in aanmerking. (GvA 19 december 2023).

De Keer zit daar niét bij. Dat is echter logisch: de Keer is nu landbouwzone, en de maatregel betreft enkel huidige harde bestemmingen. Red de Keer concludeert: laat de regering dan straks niet dezelfde fout maken als wat vroeger met die gebieden gebeurd is. Laat haar dus de huidige zachte landbouwbestemming van onze deels watergevoelige Keer zeker niét omzetten in harde industrie.


2.       Provinciegouverneur én academicus willen strenge bouwshift

Vroeger heette het betonstop, intussen noemen we het bouwshift: we moeten naar nul hectare/jaar bijkomende bebouwing in open ruimte. In een artikel schrijft GvA na de overstromingen begin dit jaar: “Volgens professor hydrologie Patrick Willems (KU Leuven) moet Antwerpen meer dan andere provincies ontharden om te voorkomen dat water snel naar de riolering en zo in de waterlopen stroomt. ‘We moeten ook minder bijkomend verharden’, vindt provinciegouverneur Cathy Berx, coördinator tijdens noodsituaties. ‘Zeker in de open ruimte. Alleen de correcte uitvoering van de bouwshift zal ons klimaatrobuuster maken en beter beschermen tegen de impact van weersextremen.’ ”

Wijze woorden voor de volgende regering, beaamt Red de Keer: bewaar de open ruimte, bewaar de landbouw op de Keer, schrap de geplande 200 ha nieuwe verharding voor industrie!3.       Toch nog plaats in de haven zelf

Eind oktober 2023 raakte bekend dat bedrijven tóch vergunningen mochten aanvragen voor 272 ha braakliggende industriegrond in de haven zelf, tot dan beschermd i.v.m. de leefwereld van een kolonie roofvogels. Red de Keer vraagt al 20 jaar om vrije gronden in de haven zelf te gebruiken i.p v. de haven uit te breiden langs het Albertkanaal. De linkeroever-haven telt 4.683 hectare waarvan ca. 2.500 hectare uitgebaat wordt als bedrijventerrein. Stephan Vanfraechem van Voka - Kamer van Koophandel reageerde als volgt: “Vandaag wordt eindelijk het licht op groen gezet en kunnen bedrijven hun vergunningsaanvragen indienen. Bovendien moeten er geen nieuwe terreinen buiten de haven worden aangesneden.”


4.       Provinciaal beleidsplan Ruimte zet puntjes op i

Op 26 oktober 2023 keurde de provincieraad het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed. Tegelijk bekeek de provincie ook de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen, die meestal al vele jaren oud zijn. Onderdelen die niet stroken met het nieuwe provinciale beleidsplan werden “geschrapt”. Voor Wommelgem werd zo een passage tekst geschrapt, met uitleg waarom: (p. 330 in “Bijlage bij het provincieraadsbesluit: Onderdelen uit de GRS’en die niet langer geldig zijn)”


Vooral de uitleg over het waarom van de schrapping is zeer interessant:

“In het beleidskader (…) staat namelijk dat we maximaal inzetten op het behouden van de bestaande (economische) capaciteit. Op goed gelegen locaties zetten we in op hoger rendement, optimalisatie en herstructurering. (…) Bestemmen van open ruimte naar bedrijvigheid kan maar wanneer : • dit een wezenlijke bijdrage levert tot de herstructurering van het bestaande bedrijventerrein of • een nieuwe locatie een slecht gelegen harde bestemming compenseert, om zo de doelstelling te halen om bijkomend ruimtebeslag in te perken of • bijkomende ruimte nodig is om zich conform te stellen met wet- en regelgeving aangaande energie, milieu, veiligheid of gezondheid of • het ruimte voor bestaande bedrijvigheid bestendigt.”


De provincie sluit dus een ENA niet totaal uit, maar eist wel zeer strenge voorwaarden. Wij lezen niets in die voorwaarden dat zou toelaten de Antwerpse haven nog meer uit te breiden langsheen het Albertkanaal. Jammer dat het ENA een project is van de regering, niet van de provincie… Bedenking: zou de provincie hierover even weinig te zeggen hebben als de betrokken gemeentebesturen Wommelgem en Ranst?

99 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page