top of page
Zoeken
  • Red de Keer

Zondag 22 juni 2008 - 1.300 mensen op de been om de Keer te Redden…

Zo’n 1.300 mensen vonden op 22 juni tussen 10 en 14 u de weg naar een van onze drie standjes in Wommelgem en Oelegem om hun stem te laten horen tegen de vernietigende industrieplannen in hun gemeente.


Red de Keer is uitermate tevreden over dit resultaat. Als daar nog eens de 700 handtekeningen worden bij opgeteld die op het zelfde moment tijdens de fietstocht Rondje Ranst werden verzameld, staat de teller na een halve dag mobiliseren op 2.000.


Momenteel onderzoekt de overheid in het zogenaamde Plan-MER (milieueffectrapport) welke effecten de geplande nieuwe industriezone op De Keer zal hebben op mens en milieu. Als burger kan je bij de kennisgeving van zo’n plan-MER ‘opmerkingen’ geven om de geplande studie mee richting te geven.Red de Keer schreef met hulp van specialisten van onder meer Red de Voorkempen een hele reeks opmerkingen uit, na een grondige bestudering van het dossier dat tot 30 juni ter inzage lag.

De belangrijkste inhoudelijke opmerkingen situeren zich op volgende vlakken:


• Mobiliteit: een industriegebied van dergelijke omvang zorgt voor enorm veel bijkomend vrachtverkeer, dat via de E113 moet ontsloten worden. De E313 zit nu reeds overvol en de vele studies die rond dat verkeersprobleem lopen zijn nog niet afgerond, laat staan dat ze al oplossingen zullen bieden… Conclusies trekken en zelfs maar verder studeren zonder dat er een oplossing is voor de mobiliteit is onaanvaardbaar.


• De landbouw komt te weinig krachtig in beeld.


• Het kostenplaatje voor de ganse ontwikkeling ontbreekt.


• De zinvolheid van het ontwikkelen van dergelijk gebied op amper 15 km van de haven moet opnieuw onderzocht worden.


• De problematiek van het fijn stof moet onderzocht worden op basis van de meest actuele technieken en kennis.


• Het aantal onteigeningen dient in kaart te worden gebracht


Tevens kunnen er tal van vragen gesteld worden bij de gehanteerde methodieken in de studie:


• Zo wordt er erg veel met ‘veronderstellingen’ gewerkt, waardoor de exactheid van het onderzoek in vraag kan worden gesteld.


• Zo citeert men studies die nog niet goedgekeurd werden. Een methodiek die onaanvaardbaar is.


• Zo spreekt men over ‘beslist beleid’, daar waar het gaat over voorstellen.•…

Red de Keer roept andermaal de politici op om hun ogen niet te sluiten voor de dramatische gevolgen die de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein heeft voor de direct betrokkenen (bewoners en landbouwers), voor de ruime omwonenden en tevens voor de ganse regio, die nu reeds gebukt gaat onder de mobiliteitsproblemen. Tevens is Red de Keer bezorgd dat men zich, net als in het dossier van de Oosterweelverbinding, zal verschuilen achter allerhande studies of zogenaamd eerder genomen beslissingen die tot besluiten leiden waarvan men binnen 5 jaar spijt krijgt. De Keer wil geen spijtoptanten.Red de Keer vraagt dan ook om op korte termijn de studies over de bestemming van het gebied als industriezone af te ronden en de enige redelijke conclusie te trekken die reeds lang diende getrokken te worden: De Keer blijft Groen!

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page