top of page
Zoeken
  • Red de Keer

22 april 2012 - Verbreding E313: belangrijk inspraakmoment

Momenteel loopt de inspraakperiode voor het aanvullen van het dubbele plan-MER (MilieuEffectenRapport) over de nieuwe spoorlijn voor de Antwerpse haven én over de verbreding van de E313.


Dat laatste hangt samen met de industriezone De Keer. Het is belangrijk om dat komende plan-MER nu aan te vullen met onze opmerkingen. Inspiratie vindt u hieronder, in de lijst opmerkingen die Red de Keer zal indienen. Een vierde rijstrook tussen Ranst en Wommelgem komt er zonder twijfel, om de huidige verkeersproblemen op te lossen. Een vijfde zou voor de ENA-industriezone op De Keer dienen. Daar zou in elk geval ook nu al voor worden onteigend, ook als de komst van de industriezone momenteel onwaarschijnlijk is - zie voorgaand bericht.


Nog tot einde april kan iedereen inspraak uitoefenen op het komende dubbele plan-MER (MilieuEffectenRapport). Wat dat onderzoek allemaal zal moeten bekijken, kunnen we inderdaad NU met onze inspraak beïnvloeden. Als de regering later – op basis van het plan-MER - beslissingen neemt, kunnen we alleen nog bezwaren indienen binnen het kader van dat plan-MER. Belangrijk dus, om daar NU invloed op uit te oefenen, door het plan-MER te laten aanvullen met uw opmerkingen! U kan in de lijst die Red de Keer zal indienen terecht voor inspiratie om uw eigen e-mail of brief op te stellen. Zie bijlage

inspraak Plan-Mer verbreding snelweg en
.
Download • 69KB

Vormvereisten • Uw opmerkingen kan u indienen op volgend adres: Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid - Cel Milieueffectrapportage - Tweede spoorontsluiting van de haven van Antwerpen en A13/E34 tussen de verkeerswisselaars "Antwerpen-Oost" en "Ranst", Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel • U mag ze ook per e-mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be of per fax verzenden naar 02 553 80 75 • Te vermelden: naam en voornaam, adres, eventueel e-mailadres. • Vermeld ook of u deze bezwaren indient als particulier persoon, of als vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie + de naam ervan.

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page