Zoeken
  • Red de Keer

Infovergadering bewijst dat vrees voor industrie leeft bij ruime bevolking!

Dinsdag 15 april 2008


Nauwelijks een week van tevoren aangekondigd, lokte de infoavond van de Vlaamse regering over de plannen op De Keer toch héél veel volk. Voor teleurstellend nieuws: het blijft bij 200 ha, en er zijn àndere ontsluitingsplannen voor het bijkomend verkeer.


(Ranst 16/4 – Persbericht van ‘Red de Keer’ na de infovergadering van de Vlaamse overheid)

De actiegroep ‘Red de Keer’ is uitermate tevreden over de grote opkomst voor de informatieavond die gisteren (dinsdag, 15 april) georganiseerd werd door de Vlaamse overheid om de industrieplannen voor het gebied De Keer in Wommelgem-Ranst toe te lichten.


De vergadering begon dan ook met ruim een half uur vertraging. De voorziene zaal bleek een kwartier voor aanvang al te klein. Toen de mensen bleven toestromen werd noodgedwongen beslist naar een grotere ruimte uit te wijken. Volgens ‘Red de Keer’ een teken dat de overheid opnieuw fout inschat hoe sterk het probleem van een groot bijkomend industrieterrein leeft bij de inwoners van Wommelgem en Ranst.


Na het veranderen van zaal en veel over en weer geschuif met stoelen en geluidsinstallatie kon de vergadering uiteindelijk in aanwezigheid van 500 belangstellenden van start gaan.


Na de geïmproviseerde verhuis naar een grotere zaal bleek zelfs die nieuwe locatie nauwelijks groot genoeg voor de 500 inwoners die zich ongerust voelen over wat De Keer en omstreken boven het hoofd hangt.


De uiteenzetting die door het studiebureau Arcadis en door mensen van de Vlaamse administratie werd gegeven was weinig begeesterend, zeer theoretisch en eerder

‘saai-ambtelijk’. Toch kwam men onomwonden uit voor de doelstellingen die men vooropzet: een groot bijkomend industrieterrein op De Keer, watergebonden bedrijven waar mogelijk, niet watergebonden bedrijven in de zones die verder van het kanaal liggen en met wenselijkheid van het ontwikkelen van een nieuwe spoorwegverbinding.


Het aansluitend debat met de zaal deed de sfeer en inhoud duidelijk draaien. Mensen lieten in onomwonden bewoordingen duidelijk weten niet gediend te zijn met de geplande ontwikkelingen!


De bekommernis die de bevolking uitte ging vooral over de nood aan open ruimte vlakbij het verstedelijkt gebied Antwerpen, de onoplosbaarheid van de verkeerschaos die nu reeds heerst op de E313, het verlies aan waardevol landbouwgebied, de kans op gevaarlijke Seveso-bedrijven, het gebrek aan informatie, ongeloof in de objectiviteit/zinvolheid van de vele studies die men aan het maken is, …


Het debat bracht ook nieuwe elementen aan het licht zoals:


• Men stapt af van het scenario van een nieuwe oprit voor het bijkomende verkeer naar de E313. Eerder kiest men voor een scenario vergelijkbaar met Sint-Niklaas, waardoor er een brede parallelweg aan de E313 zal worden gemaakt.

• Men zegt op zoek te zijn naar 140 ha nieuwe bedrijventerreinen. Na debat met de zaal blijkt dit over 140 ha puur industrieruimte te gaan, zonder wegen, infrastructuur,… waardoor men, wanneer alles wordt opgeteld, opnieuw aan de eerder vooropgestelde 200 ha (=400 voetbalvelden) blijkt te komen.

• De Vlaamse regering zal in het najaar de studies tijdelijk opschorten om een tussentijdse beslissing te nemen. Op de vraag hoe men kan beslissen wanneer de studies nog niet zijn afgerond bleef het antwoord erg vaag.

Tot slot werd opnieuw beloofd dat deze industrieplannen geen invloed zullen hebben op de heraanleg, met veilig fietspad en verkeersremmers, van de Oelegemsteenweg/Keerbaan.

Een magere troost voor wie er (nu nog) woont.


‘Red de Keer’ maakte van het informatiemoment gebruik om een nieuwe affichecampagne te lanceren. De affiche is te downloaden van de website www.reddekeer.be, waarop ook alle achtergrondinformatie bij het dossier te vinden is.

0 weergaven0 opmerkingen