top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRed de Keer

Nieuwe stand van zaken begin 2023

Er is de laatste tijd veel gebeurd. Op onze lange brief aan minister Demir kregen we eindelijk een antwoord. De regering schakelde een versnelling hoger. De eerste resultaten van het wetenschappelijk onderzoekswerk zijn alarmerend. Maar de schepencolleges van Wommelgem en Ranst reageren daarop met een negatief advies. En... de Keer viert nieuwjaar en bundelt de krachten!


Het antwoord van minister Demir: eindelijk!


Na een vraag door Staf Aerts in het Vlaamse parlement waarom Red de Keer geen antwoord kreeg op de vele vragen in onze brief, en na zelf tweemaal te hebben aangedrongen, kregen we eindelijk een mail van het kabinet van onze minister van Omgeving. Dit na bijna een vol jaar wachten, van februari tot december.


U vindt de volledige tekst hieronder:

Antwoord Demir op brief Red de Keer
.pdf
Download PDF • 73KB

We krijgen daarin het deksel op de neus: ja open ruimte is belangrijk voor het klimaat, maar ook voor andere bestemmingen, en als regering blijven wij wat de Keer betreft bij onze keuze, namelijk industrie.


Nieuwe beslissingen van de regering

beslissing die de vorige overschrijft 16 9 2022 VR 2022 1609 DOC.1014 1BIS
.pdf
Download PDF • 1.44MB

Deze beslissing bevat enkele stappen verder in het dossier. Enkele ziet u ook op het nieuwe “bijgesteld plan” hieronder, dat de nieuwe industriezone (in het geel) situeert in een bredere omgeving. U ziet een mogelijke tweede spoorontsluiting voor de haven, een openbaarvervoersas langs E313-E34, een fietssnelweg, een nieuwe verbinding van de snelweg E34 richting Hasselt …

Vooral de volgende zin in de tekst is verontrustend: “De Lage Keer blijft weerhouden als een regionaal bedrijventerrein binnen het ENA op de langere termijn, waarbij tegelijk en op korte termijn de mogelijkheden tot clustering en fasering met de andere bedrijventerreinen en functies in dit gebied sterker in beeld zullen worden gebracht. Ook wordt nagegaan welke bewarende maatregelen kunnen worden ingesteld om toekomstige ontwikkeling te bespoedigen.” (onze cursivering). Dit klinkt alsof men bepaalde maatregelen wil uitvoeren om voldongen feiten te creëren.


VLAIO-onderzoek


Het Vlaams "Agentschap Innoveren & Ondernemen" liet voor de regering een aantal economische studies uitvoeren. Vier verschillende scenario’s werden naar voor geschoven, met telkens een verschillende invulling van “onze” industriezone. Welke activiteiten zijn economisch nuttig en gewenst, welke zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid, de mobiliteit, het draagvlak… De verschillende opties gaan van containeroverslag, chemische industrie, zelfs Seveso-bedrijven, tot recyclage-industrie of een combinatie van dit alles. Zelfs als we niet worden onteigend, is dit de doodsteek voor de leefbaarheid van de Keer.


Maar wij van Red de Keer weigeren ons neer te leggen en blijven ijveren om dit ENA-plan definitief te begraven. Wij willen een betonstop op de Keer. Het is onverantwoord om in tijden van klimaatopwarming zo’n grote oppervlakte open ruimte op te offeren voor het profijt van enkele grote bedrijven en de Antwerpse haven. Leefbaarheid mag niet het slachtoffer worden van blinde economisch expansie.


Steun van onze gemeentebesturen


En we voelen ons gesteund door de gemeentebesturen van Wommelgem en Ranst. De twee colleges hebben in hun advies over bovenstaande VLAIO-simulaties duidelijk gemaakt dat ze het dorpskarakter willen behouden en dat ze tegen de komst van deze ENA-zone zijn.

gellijklopend advies door twee colleges
.docx
Download DOCX • 18KB

Maar het is uiteindelijk de Vlaamse overheid die hierover beslist, in het bijzonder de bevoegde ministers Jan Jambon (Vlaams minister-president), Zuhal Demir (Omgeving), Lydia Peeters (Mobiliteit) en Jo Brouns (Economie). Ze worden daarin vooruit gestuwd door de immer uitbreidende Antwerpse haven, die de dorpen langs het Albertkanaal in beslag neemt.


De vraag rijst hoe sterk de politieke strijd tégen of vóór het ENA op de Keer binnen de betrokken partijen lokaal en nationaal gevoerd wordt. Heeft het lokale "neen" enige kracht op het Vlaamse beslissingsniveau? En hoe zwaar weegt het lokale draagvlak in het vooruitzicht van de verkiezingen van 2024?


Red de Keer viert nieuwjaar 2023


De Keer is een grote open ruimte, de huizen staan soms ver van elkaar en er is niet zo veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daarom kwamen we met wel 75 bewoners op zaterdagavond 7/1 samen om nieuwjaar te vieren en elkaar een hart onder de riem te steken. De Keer LEEFT! De Keer wordt geen tweede Doel en daar zullen wij voor zorgen!


757 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page