top of page
Zoeken
  • Red de Keer

Vrijdag 30 oktober 2009 - Gouverneur Cathy Berx bezoekt de Keer


Red de Keer had een plaatsje bemachtigd in de drukke agenda van de gouverneur tijdens haar bezoek aan Ranst. Tientallen bewoners en landbouwers van De Keer stonden de bus op te wachten met de hoge bezoekers van de provincie en het college van burgemeester en schepenen. De gouverneur beluisterde aandachtig onze grieven en bezorgdheden.Red de Keer onderstreepte de waardevolle open ruimte en natuur die hier - vlakbij Antwerpen - verloren zouden gaan, en de al vijf jaar lang durende onzekerheid voor de honderd gezinnen en de landbouwers in het gebied. We wezen ook op de onzin van nóg meer verkeer in een regio die al compleet overbelast is. De omliggende straten en woonkernen hebben daar nú al erg onder te lijden, en de autosnelwegen zitten dagelijks potdicht. Studies spreken zo maar eventjes van 10.000 bijkomende verkeersbewegingen per dag, mocht de industriezone werkelijkheid worden!


Red de Keer vroeg de gouverneur om streng toe te kijken op de objectiviteit van het MER (milieueffectenrapport), dat dit najaar eindelijk moet af zijn. En we drongen erop aan dat zij oog zou hebben voor het algemeen belang en niet enkel voor de economische druk vanuit de bedrijfswereld, die trouwens in het Antwerpse havengebied nog genoeg terreinen kan aanboren.


De gouverneur sprak ook met Jan en Hugo, twee landbouwers die onlangs zwaar investeerden in een biogasinstallatie om groene stroom op te wekken en zo voor moderne, ecologisch verantwoorde tewerkstelling in de landbouw op De Keer zorgen. Ook hun bedrijven zijn – net als de andere landbouwvestigingen - bedreigd door de plannen van de regering.


Cathy Berx vertelde dat ze De Keer belangrijk genoeg vond om persoonlijk te komen kijken en beloofde het dossier goed te zullen opvolgen. Ze begreep alvast de bezorgdheid over de mobiliteit, maar zei momenteel geen beloftes te kunnen doen: “Het is goed dat we blijven overleggen om zo tot een oplossing te komen.” Burgemeester Lode Hofmans (Open VLD) voegde er aan toe dat Ranst zeker geen bijkomende verkeersdruk zal aanvaarden op het lokale wegennet, “al hebben we de Vlaamse regering natuurlijk niet in de hand.”


11 weergaven0 opmerkingen

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page