top of page
Zoeken
  • Red de Keer

Vrijdag 6 juni 2008 - Tot 30 juni kunnen we nog reageren!

Onderstaand artikel is intussen uiteraard achterhaald. Maar de resultaten van onze oproep waren uitermate hoopgevend qua publieke reacties en betekenen voor de mensen op en rond De Keer een serieus hart onder de riem!


Het is zover: de kennisgeving voor het plan-MER (= het plan Milieueffectrapport) voor De Keer staat op de website van de Vlaamse overheid.


Tot en met 30 juni hebben we de kans om te reageren.

Red de Keer heeft dat opnieuw in samenwerking met Red de Voorkempen georganiseerd, net zoals in maart het geval was bij het plan-MER over het héle ENA-gebied. We rekenen ook nu weer op de stem van heel veel mensen en organisaties: ook voor dit aparte plan-MER moeten we nogmaals zoveel mogelijk reacties mobiliseren! We maakten er opnieuw een gecoördineerde reactie van, waarop de buurtbewoners en alle sympathisanten – ook van buiten De Keer - kunnen intekenen. Opgelet: 30 juni is de einddatum!


Op zondag 22/6 stonden daarom we op het marktplein te Wommelgem, het Kerkplein te Oelegem en op het terras van café Den Eenhoorn (rondpunt Oelegemsesteenweg/ Eenhoornstraat). Tussen 10 en 14 u kon u daar de lijst met opmerkingen komen ondertekenen die opgemaakt is door Red de Keer en specialisten van o.m. Red de Voorkempen.


MAAR OOK VOOR WIE ER TOEN NIET BIJ KON ZIJN: HET IS NOG NIET TE LAAT! U kan nog tot 30 juni 2008 zelf een brief of e-mail met opmerkingen versturen naar het juiste adres in Brussel (zie onderaan).

•Ofwel stuurt u een heel eenvoudige brief of e-mail waarin u zich akkoord verklaart met de hele lijst opmerkingen van Red de Keer. Vergeet dan zeker de datum en uw naam en adres niet te vermelden.

•Ofwel stuurt u een zelf geschreven brief of e-mail, en daarvoor kan u zich naar hartenlust baseren op (delen van) onze typelijst opmerkingen, eventueel aangevuld met uw eigen bedenkingen.Tip: verzamel in beide gevallen namen uit uw omgeving om die er mee onder te zetten: personen en/of organisaties, verenigingen…


Nieuwe onheilspellende details

Een eerste lezing van het dossier leert ons dat het over een zeer lijvig rapport (147 blad-zijden!) gaat, waarin de Vlaamse overheid geen twijfel over haar ambities laat bestaan:

•Men gaat voor minimum 140 ha (en de informatieavond leerde ons reeds dat dit neerkomt op een bruto oppervlakte van 200 ha), met kans op uitbreiding.•Men spreekt nog slechts over (minimum) 10% water gebonden activiteit!

•Men gaat voor een groot regionaal industrieterrein dat Kapellenveld (Wommelgem) verbindt met Ter Straten (Oelegem).

•Om de ‘aantrekkelijkheid’ van het terrein te verhogen wil men ‘zichtlocaties’ ontwikkelen op de E313 (bedrijven die dus goed zichtbaar zijn vanaf de autostrade).

•Men zal ‘bufferen’ t.a.v. van waardevolle natuurgebieden.

•Er moet een zone gereserveerd worden voor de tweede spoorontsluiting voor de haven van Antwerpen.

•Het terrein is uitermate geschikt voor het ontwikkelen van (gevaarlijke) seveso bedrijven.

•……Allemaal niet echt opbeurende vaststellingen!


Nieuwe kansen voor ons verzet

Maar het document geeft ons ook opnieuw een aantal handvaten die ons verzet staven:

•De landbouw nam een sterk standpunt in: de terreinen zijn waardevol voor landbouw en de vele actieve landbouwers wensen hun activiteiten voort te zetten.•Op de problemen voor de mobiliteit lijkt men geen antwoorden te kunnen formuleren.•Eindelijk komen de 100 gezinnen die er wonen in beeld.

•Men realiseert zich dat men de toename van fijn stof, wateroverlast, verkeersoverlast, geluidshinder e.d. deftig in beeld moet brengen.

•……Allemaal elementen die we zullen aangrijpen om onze reacties te onderbouwen.


Want ons standpunt blijft: geen bijkomende industrie op De Keer, niet NU en NIET LATER.

U kan het kennisgevingsdossier zelf ook downloaden (= PDF 7,57 MB). Of u kan het gaan inkijken op de gemeentehuizen van Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven, bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel en bij de initiatiefnemer (Agentschap Economie, entiteit Ruimtelijke Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel).


U kan uw opmerkingen indienen

Tot 30 juni hebben we allen de kans om onze opmerkingen schriftelijk te bezorgen aan ons stads- of gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportage op het onderstaand adres of e-mailadres: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dienst Milieueffectrapportage Plan-milieueffectrapport Bedrijventerrein Wommelgem-Ranst Koning Albert II-laan 20 bus 8 (kamer 3P64) 1000 BRUSSEL mer@vlaanderen.be.

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page