top of page
Zoeken
  • Red de Keer

Woensdag 24 maart 2010 - Genoeg gestudeerd!

Red de Keer eist van Vlaamse Regering dat De Keer opnieuw voor landbouw en open groene ruime wordt vrijgegeven. (PERSBERICHT)

Vandaag, woensdag 24 maart, werd Red de Keer met een kleine delegatie ontvangen door de Vlaamse administratie op een informatiemoment over de vorderingen van de plannen van de Vlaamse regering om de Keer om te vormen tot een immens industrieterrein van 200ha (= 400 voetbalvelden) groot. De Keer is vandaag een grote landbouwzone en open ruimte te Wommelgem/Ranst, vlakbij de stad Antwerpen.Het resultaat: de Vlaamse administratie reed zich klem in het dossier omdat er geen oplossingen voor de mobiliteitsproblemen te vinden zijn. Daarom worden de plannen voor minstens meer dan anderhalf jaar opgeschort en worden er twee bijkomende onderzoeken opgestart: één voor een tweede spoorontsluiting en één voor de E313.


Pas als beide studies afgerond zijn wordt het MER (milieueffectenrapport) voor De Keer verder afgewerkt. Na zes jaar voorbereiding en studeren staat de Vlaamse regering dus nog geen stap verder met haar plannen om De Keer te ontwikkelen tot industriegebied.


Red de Keer verwachtte ook geen ander resultaat. Al jaren zijn zij de spreekbuis van bewoners, omwonenden en actieve landbouwers van het gebied en voeren zij actie tegen de mogelijke komst van het mega grote industrieterrein. Onder meer omdat zij van mening zijn dat de problemen op de E313 nu reeds groot zijn en een bijkomend industrieterrein in de regio de verkeerschaos alleen maar zal vergroten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de problemen van fijn stof, geluidsoverlast, sluikverkeer, nood aan open ruimte,…


Tevens ontbreekt het aan draagvlak om in dit gebied een dergelijk groot terrein te ontwikkelen. In het kader van het MER voerden landbouwers, bewoners en omwonenden in het verleden reeds heel wat actie. De bezwaarschriften werden door meer dan 2.000 mensen ondertekend.

De Vlaamse overheid komt nu blijkbaar tot dezelfde vaststelling: De Keer ontwikkelen tot industrieterrein zorgt voor onoplosbare en bijkomende mobiliteitsproblemen.


Maar i.p.v. te beslissen de plannen definitief naar de prullenmand te verwijzen en De Keer verder te ontwikkelen als open ruimte en landbouwzone, blijft men verder studeren en wordt de dreiging van onteigening voor landbouwers en bewoners niet opgeheven. Een onmenselijke situatie!


Genoeg gestudeerd!


Na zes jaar studiewerk en ‘zoeken’ is de maat dan ook vol voor Red de Keer. Zij eisen dat hun gebied niet langer als zoekzone voor industrie wordt voorbehouden maar dat de plannen definitief worden afgevoerd. Bewoners, meer dan 100 gezinnen en een hele omgeving jarenlang onder druk zetten met dreiging van onteigening is geen behoorlijk bestuur. Wie zoekt en na 6 jaar niets vindt moet stoppen met zoeken.


Red de Keer zal de bewoners en omwonenden van De Keer via een nieuwsbrief informeren over de stand van zaken en bij de Vlaamse overheid aankaarten dat het statuut van zoekzone ‘onverwijld’ dient te worden opgeheven.


Tevens willen zij inzage in de studies die tot op heden werden uitgevoerd. Het plan-MER is voorlopig stopgezet omwille van het ontbreken van oplossingen voor de mobiliteitsproblemen. Red de Keer wenst inzage te krijgen in de voorlopige resultaten waarop men besliste de studies stop te zetten. Jaak Pepels (Wommelgem) en Veerle Verhulst (Ranst) Namens Red de Keer

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page