top of page
Zoeken
  • Red de Keer

Woensdag 5 februari 2014 - Ook nog een spoorlijn op de Keer?

De dreiging van een grote industriezone blijft op De Keer en zijn inwoners wegen. Zeker op de lange termijn blijft het een mogelijkheid. Sinds kort echter steekt ook een ander - oud - monster opnieuw de kop op: het tweede goederenspoor voor de Antwerpse haven. Hallo? Het tracé in onze buurt was toch al lang begraven? Paniek zaaien is niet onze bedoeling. Wel willen we u op de hoogte houden van alle mogelijkheden waar studiebureaus, administraties en politici op dit moment aan denken. Herinner u het MER (milieueffectenrapport) dat de overheid ging laten maken over die tweede spoorontsluiting, met een aantal te onderzoeken tracés. Het tracé langs de E313 was daarbij weggevallen. Bleven over als tracés vanaf het rond punt Wommelgem zuid- en oostwaarts: de lange boortunnel naar Emblem en Lier, en een ondergrondse trein onder de R11 (Krijgsbaan).

Maar de onderzoekers kwamen al doende tot de vaststelling dat ze toch opnieuw aan de E313 moesten denken. Dit keer meer bepaald aan een tracé dat in Wommelgem en Oelegem net ten noorden van de autosnelweg loopt – zie bovenstaande foto. Zo vermijdt men het door Europa beschermde Muizenbos. En daarin verschilt het van het vroegere geschrapte tracé, dat deels aan de andere kant van de snelweg lag. Citaat uit de Infrabel studie "Bijkomende trechtering Alternatieven": (intussen niet meer terug te vinden op het internet!) "T.h.v. golfterrein Ternesse te Wommelgem bundelt het tracé vervolgens met de E313, waarbij de beide sporen aan de noordzijde van de snelweg worden aangelegd in een deels open, deels overdekte betonnen sleuf. (…) Er dient op gewezen te worden dat dit tracé wel interfereert met de geplande verbreding van de E313 tussen Wommelgem en Ranst (o.a. aanpassing bruggen en het geplande ENA-bedrijventerrein ter hoogte van het servicestation in Ranst.”Infrabel studie kent punten toe aan de verschillende tracés Wat is eigenlijk de betekenis van deze studie? In de inleiding lezen we: “… (het) betreft een toets op de kansrijkheid en beoogt een eerste beoordeling van de alternatieven binnen het plan-MER aan de hand van een beperkt aantal criteria.” Concreet hanteert men daarbij twee soorten criteria: enerzijds rond de gevolgen voor de mobiliteit en anderzijds voor het milieu. Elk tracé krijgt scores voor de verschillende criteria. Maar niet elk criterium is even belangrijk, dus doet men de oefening nog eens over door aan de verschillende criteria een ander ‘gewicht’ toe te kennen, zodat het ene meer of minder doorweegt dan het andere in de beoordeling. Zoals wij het begrijpen concludeert de studie dat twee van de vier bestudeerde tracés zeer slecht scoren. Blijven over: de boortunnel en het tracé aan de rand van De Keer. Van die twee krijgt de lange boortunnel bijna steeds betere punten dan het tracé E313. U kunt zelf de scores voor de verschillende criteria bekijken op de hoger vermelde link, zoals aantal inwoners binnen 300m, habitatrichtlijngebied dat vlakbij ligt of doorkruist wordt, getroffen dorpsgezichten enz. Een boeiende oefening… Volgens onze informatie zou Infrabel zelf de boortunnel richting Lier verkiezen boven het tracé E313, omdat dit laatste in Herentals aansluit op het bestaande net oostwaarts, terwijl Lier het voordeel heeft dat men van daaruit twee richtingen uit kan: naar Herentals maar ook naar het zuidoosten.Besluit? Besluit: er valt nog lang niets te besluiten. Het spoortracé dat over De Keer zou lopen blijft een van de twee overblijvende mogelijkheden volgens dit onderzoek. Het maakt minder kans dan de boortunnel. Het is de politiek die beslist, niet Infrabel. Stel dat er naast de verbreding van de E313 ook nog een goederenspoorlijn op De Keer komt, dan krijgen we er naast de fijnstofpollutie van de autosnelweg nog een portie geluidshinder bovenop. En de ENA-industriezone? Achter de schermen blijven ingenieurs – niet de politici - het toegeven: die is uitgesloten zolang de mobiliteitsproblemen ten oosten van Antwerpen niet zijn opgelost. Tot 14 februari 2014 loopt er in dat verband een kennisgeving van plan-MER over een ondergrondse snelweg onder de Krijgsbaan (R11bis) en een ondergrondse autostrade tussen het rond punt Wommelgem en Ekeren (A102). Gaan die twee er ooit komen? En zullen de verkeersproblemen rond Antwerpen daarmee opgelost zijn? Nee, het zal alleen maar erger worden, voorspellen veel wetenschappers. De inwoners van de Keer blijven daarmee dus in de onzekerheid zitten. Wij vragen de regeringsleiders en de politieke partijen met de nieuwe inzichten van het vastgelopen plan-MER rekening te houden: een grote industriezone is hier niet alleen ongewenst maar ook onmogelijk door de mobiliteitsproblemen. Wij vragen dat ze ons uit onze onzekerheid verlossen door de ENA-plannen op De Keer officieel te schrappen. In het kader van de komende verkiezingen (25 mei 2014) zal Red de Keer alle partijen nog eens aan de tand voelen: blijven zij voor- (of tegenstander) van het ENA op de Keer of durven de voorstanders eindelijk ‘de bocht nemen’ die logisch is?

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page