Zoeken
  • Red de Keer

4 oktober 2022 Politiek lobbywerk: veel vragen, weinig antwoorden

Red de Keer laat af en toe via politici die zich het lot van de Keer aantrekken, vragen stellen in het Vlaams parlement en ook aan de havenschepen in Antwerpen. Hier een overzicht van de jongste jaren, en enkele conclusies die wij tussen de regels menen te lezen.


Vragenlijst van Imade Annouri aan minister van Omgeving Demir (februari 2021)

vrg_en_antw.608.ImadeAnnouriàDemir.februari.2021
.pdf
Download PDF • 130KB

=> Veel is in onderzoek. Weinig nieuws. Nog industriegrond vrij in de haven? Dat is niet mijn zaak, dat moet je in Antwerpen vragen.


Vragenlijst van Imade Annouri aan minister van Mobiliteit Peeters (februari 2021)

vrg_en_antw.743.AmadeAnnouriàPeeters.februari.2021
.pdf
Download PDF • 140KB

=> De realisatie van het ENA Wommelgem-Ranst blijft gekoppeld aan de ontsluiting via de verbrede E313 en de aanleg van de A102, en dus aan de realisatie van het complex project Oostelijke Verbinding. (zie ons ander artikel over de alternatievenonderzoeksnota De Nieuwe Rand, de nieuwe naam voor het complex project)


Vragen van Nordine Saidi Mazarou aan havenschepen Annick De Ridder (november 2021)

Havenschepen De Ridder vraag Nordine Saidi Mazarou.november.2021
.pdf
Download PDF • 81KB

Hoeveel vergelijkbare industriegrond ligt er nog vrij in het havengebied zelf? => Antwoord: Veel gegevens moeten geheim blijven. Oppervlakte beschikbare terreinen: deze totale oppervlakte kan niet meegedeeld worden. Uit de zeer gedetailleerde havenkaart maken we wel op dat er geen gigantische hoeveelheden industriegrond meer vrij liggen.
Vragen van Sam Van Rooy aan minister van Omgeving Demir (maart 2022)

vrg_en_antw.568.SamVanRooy.maart.2022
.pdf
Download PDF • 106KB

=> Gaat niet in op de vermeende aanwezigheid van waardevolle onderdelen natuur, de minister geeft gewoon een summier overzicht van het proces tot nu toe.


Vragen van Staf Aerts aan minister van Omgeving Demir (juni 2022)

vrg_en_antw.922.StafAerts.juni.2022
.pdf
Download PDF • 118KB

=> Antwoord: de beslissing van 18 december 2020 is veel meer dan enkel het ENA op de Keer, maar gaat ook over de inrichting en vrijwaring van de openruimte. “We gaan met andere woorden hierbij niet over één nacht ijs.” Het antwoord op de laatste vraag klopt niet: “Er is communicatie geweest vanuit mijn administratie, bijvoorbeeld begin dit jaar waarbij reeds op de stand van zaken en de onderzoeksporen en vervolgstappen werd gewezen.” RED DE KEER HEEFT NOG ALTIJD GÉÉN ANTWOORD GEKREGEN OP ONZE BRIEF AAN MINISTER DEMIR VAN FEBRUARI 2022!

48 weergaven0 opmerkingen