Zoeken

Met topeconomen Geert NOELS en Ivan VAN DE CLOOT en toppolitici van alle politieke partijen. Kasteel van Schoten (Kasteeldreef) - org.: Red de Voorkempen.


Volgende politici (volksvertegenwoordigers) hebben toegezegd aan dit debat deel te nemen: Bart Martens (SP.A), Gerolf Annemans (VB), Mieke Vogels (Groen!), Rob Van de Velde (LDD), Ludwig Caluwé (CD&V), Kris Van Dijck (NVA). Ook Open VLD zal vertegenwoordigd zijn.


Welke visie is er over onze economie van morgen, de Antwerpse haven van morgen en onze mobiliteit van morgen? Waar zijn we mee bezig? Wat kan nog? Wat kan niet meer?


• Moet onze economie niet spaarzamer omgaan met grondstoffen, energie en menselijke arbeid? Hoe dan?

• Is de ruimte niet op en rijdt onze economie zich niet letterlijk vast in haar eigen verkeer? Wat zijn de oplossingen?

• Welke fouten zijn er in het verleden gemaakt en welke lessen trekken we eruit?•Groene economie, wat houdt dat in?

• Kunnen er, na het rondmaken van de kleine ring R1, nog andere autostrades bijkomen?•Hoe dient de Antwerpse haven zich te ontwikkelen? Kan een nieuw Saeftinghedok nog wel? En waarom moet Doel verdwijnen?

• Dient Vlaanderen de logistieke poort van Europa te worden?•Kunnen er in deze regio nog grote nieuwe bedrijventerreinen bijkomen?

• Welke economie kan er voor zorgen dat de luchtvervuiling niet verder toeneemt?•Welke troeven hebben we nog? Welke ‘niches’ moeten we invullen?•Gaan werken en verkeer veranderen in onze regio?


PROGRAMMA

19.30 uur Welkom door voorzitter vzw Red de Voorkempen

19.35 uur De visie van Red de Voorkempen op de economie/haven/mobiliteit van morgen, door eresenator Paul Staes

19.45 uur De visie van econoom Ivan Van de Cloot (Itinera) op economie/haven/mobiliteit van morgen

20.00 uur Econoom Geert Noels modereert een debat over het thema met volgende politici: Bart Martens (SP.A), Gerolf Annemans (VB), Mieke Vogels (Groen!), Rob Van de Velde (LDD), Ludwig Caluwé (CD&V), Kris Van Dijck (NVA), ? (Open VLD)

21.30 uur Vragen vanuit het publiek

22 uur Einde


Het debat richt zich tot alle politieke mandatarissen en tot alle gemeentebesturen van de regio, tot de leden van Gecoro’s en Milieuraden, de Minaraad, de Provincie, sociale partners, milieugroeperingen, ... én tot alle wakkere burgers.

Bent u begaan met de redding van De Keer? Kom dan onze politici aan de tand voelen: de verkiezingen naderen!

Het DEBAT heeft plaats op DINSDAG 5 MEI 2009 te 19.30 uur in KASTEEL van SCHOTEN

Einde Kasteeldreef Parking nabij het kasteel Vlot bereikbaar met openbaar vervoer

(halte Kasteeldreef) TOEGANG GRATIS

Info bij: Rombouts Jef, voorzitter vzw Red de Voorkempen

tel. 03 644 69 29 - e-mail: jozef_rombouts@telenet.be. MENU


1 weergave0 opmerkingen

Op vrijdag 6 maart 2009 richt de heemkundige kring ‘De Brakken’ een vertelavond in over De Keer. Ditmaal staat niet het mogelijke industrieterrein centraal, maar wel ‘Het leven zoals het was’ op de Oelegemse Keer.


Bewoners en ex-bewoners van De Keer zullen u verrassen met verhalen over hoe De Keer er vroeger uitzag, wie er woonde, wat er allemaal plaatsvond, hoe de verbinding was met naburige dorpen enz. Aan het woord komen Jos en August Van Rooy, Leonie Segers, Alfons Van de Voorde en Jos van Duppen. We luisteren ook naar enkele oude verhalen van Jules Rits, Louisa Denckens, Delphine Denckens en hun ouders en grootouders. ‘Red de Keer’ zal kort de stand van zaken m.b.t. de industrieplannen toelichten. De avond rondt af met een fotoreeks.


‘Red de Keer’ is erg blij met dit initiatief van de Oelegemse vereniging ‘De Brakken’. We nodigen iedereen dan ook graag uit om op hun vertelavond aanwezig te zijn.

De avond begint om 20 u en gaat door in de Molen, Kerkhoflei 1 te Oelegem.

5 weergaven0 opmerkingen

Ons schitterend actieweekend ‘Toon uw hart voor De Keer’ (3 en 4 oktober) ligt al weer een tijdje achter ons. Als buurt hebben we toen aan de buitenwereld getoond dat De Keer een sterke gemeenschap is die men niet zomaar van de kaart veegt.

2.000 bezoekers kwamen hun steun betuigen: heel veel mensen die samen met ons bekommerd zijn voor het behoud van een groene Keer!


Hoe ver staat het dossier intussen?

De Vlaamse regering ging nog dit voorjaar een beslissing nemen over De Keer. Tot nu toe is er echter nog altijd geen nieuws daarover.

De Vlaamse overheid werkt nog steeds aan het milieueffectenrapport (MER). Dat onderzoekt de effecten van het geplande industrieterrein op mens en milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat die studie zal aantonen dat het omvormen van 200 ha groene landbouwzone naar industrieterrein vernietigend is zowel voor de bewoners en landbouwers als voor de ruime omgeving rond De Keer. We hopen dat het rapport objectief en eerlijk wordt uitgevoerd en dat de regering de resultaten ernstig zal nemen!

We volgen de evolutie op de voet en brengen u wanneer er nieuws is onmiddellijk op de hoogte.


1 weergave0 opmerkingen